måndag 21 november 2011

LÄRA GENOM KONSTARTERNA


Om man får använda sig av kulturens språk som uttryck, som bild, film, dans, rytmik, musik, drama... i skolan i de olika ämnena blir skolan kanske inte bara roligare utan också mer tillgänglig för alla.

Genom att använda sig av t ex bild i matematik eller att dansa geografi närmar man sig ämnet på ett annat sätt än vanligt, ett sätt som kan fånga upp elever som lär sig på andra sätt än skolans gängse. Eleverna blir delaktiga i en skapande process där de kan växa. I Västra Innerstaden i Malmö finns KulturkopplingenDär arbetar kulturpedagoger inom bild, drama, teater, musik mm tillsammans med de ordinarie lärarna och förskollärarna på stadsdelens skolor och förskolor. Jag har haft förmånen att arbeta där flera år och det jag har sett är eldar som tänds i barns ögon, en förståelse, ett lärande genom, i mitt fall, bild. Det kan vara allt från att bygga av skräp till att manipulera bilder i datorn.


Ett annat projekt som jag arbetar med är dokumentation genom digitalkamera på Sjukhusskolan på SUS. Eleverna är barn och ungdomar som av olika anledningar ligger inlagda på sjukhuset. De kan också vara dagpatienter. Där handlar det om att de genom kameran bestämmer över sin tid, sitt rum och sina intryck...uttryck. Eleverna fotograferar, gör små animationer, skriver mm.Vi har en hemsida där de kan lägga ut sina alster - www.sjukhusskolansbildprojekt.dinstudio.se

Jag har även arbetat som kulturpedagog/bildpedagog på Malmö Kulturskola PrövaPåDär får alla elever i 1:an i Malmö möta olika konstarter genom PrövaPå-verksamheten. Först på en s k Upplevelsedag, då eleverna med sina lärare kommer till Kulturskolan och ser en föreställning med teater, dans och sång. Sedan möts alla elever igen för att arbeta mer med varje konstart - bild, film, dans, teater och musik, på deras skola eller Kulturskolan. Många elever (och lärare) törstar efter att uttrycka sig genom kulturens språk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar